Badanie pisma a literaturoznawstwo

Jak powszechnie wiadomo grafologia to badanie pisma ręcznego, podpisów, stylów pisania, także nauka porównawcza wywodząca się z psychologii. Biegły grafolog z doświadczeniem jest zapewne na wagę złota, w sprawach kryminalnych, w których niezbędne jest badanie pisma. Jednak tak na co dzień, kto by chciał ślęczeć nad dwoma podpisami i sprawdzać pod lupą czy są one identyczne czy też nie? Zamiast badać same pismo lepiej zająć się jego treścią.

Samo badanie pisma może nie jest ciekawym zajęcie, ale już w połączeniu z innymi dziedzinami robi się całkiem ciekawie

Badanie pisma

Filologie i literaturoznawstwo są o niebo ciekawszymi dziedzinami badawczymi niż grafologia. Po pierwsze, mają ogromne pole badawcze. Mogą badać wiersze, sonety, sztuki teatralne, powieści, nowele, całą poezję, prozę i dramat. Mają prawo badać ich rozwój na przestrzeni wieków, porównywać literaturę z dwóch krajów lub regionów, badać rozwój języka, zapożyczenia z innych języków, analizować poszczególne utwory literackie, lub badać utwory jednego autora pod kątem zachodzących zmian w jego twórczości, badać krytykę literacką, a także rekonstruować procesy historyczne w oparciu o dostępne źródła pisane. Po drugie, mogą się właśnie zająć analizą porównawczą, czego badanie pisma nie potrafi, co daje większe możliwości badawcze. Po trzecie, bogactwo metod badawczych sprawia, że każdy może znaleźć dla siebie odpowiednią. Możemy badać literaturę pod kątem psychoanalizy, hermeneutycznym, fenomenologicznym, strukturalistycznym, konstruktywistycznym, feministycznym, postkolonialnym, badać nowy historyzm, formalizm rosyjski, semiotykę, estetyzm i wiele wiele innych. Po czwarte, mnogość okresów historycznych (a co za tym idzie okresów literackich), jak również mnogość artystów sprawia, że prawdopodobnie każdy literaturoznawca na świecie mógłby się zająć swoim niepowtarzalnym przedmiotem badań.

Nawet badając jednego artystę np. Adama Mickiewicza możemy badać: jego styl literacki, wpływ historii na jego powieści, wpływ jego biografii na powieści, wpływ jego twórczości na kulturę polską, cechy epoki romantyzmu obecne w wierszach, Mickiewicz jako wieszcz narodowy, porównywać go z Juliuszem Słowackim, porównywać jego styl poezji i prozy. Do wyboru do koloru. To wszystko sprawia, że literaturoznawstwo jest ciekawsza dziedzina od grafologii.

Poczytaj na http://www.e-grafolog.pl/