Historia Dywizjonu 303

Z pewnością każdy obywatel Polski wie choć trochę o historii swojego kraju. Powstało wiele książek, które traktują między innymi o wydarzeniach z drugiej wojny światowej. Wiele z nich nadal pozostaje lekturami obowiązkowymi w szkole. Między innymi powieść o dziejach Dywizjonu 303. Jaka jest jego historia?

Krótka historia najsłynniejszego polskiego dywizjonu

dywizjon 303Polski dywizjon lotniczy imienia Tadeusza Kościuszki, znany też jako Dywizjon 303, został sformowany prawie rok po rozpoczęciu się wojny. Istniał przez 6 lat, aż do 1946 roku. Pierwszym dowódcą dywizjonu myśliwskiego został Zdzisław Krasnodębski. Polski dywizjon działał na terenie Wielkiej Brytanii i wspierał wojska Aliantów w wielu bitwach. Został uznany za najefektywniejszą jednostkę w czasie sławnej Bitwy o Anglię oraz podczas operacji pod Dieppe. Podczas Bitwy o Anglię polskie dywizjony zestrzeliły około 170 niemieckich samolotów, z czego zestrzelenie aż 60 było zasługą dywizjonu 303. Wśród polskich pilotów znajdowało się także wielu tak zwanych asów myśliwskich, którzy zestrzelili co najmniej 5 samolotów nieprzyjaciela. Niewątpliwie polski dywizjon jest jednym z najbardziej zasłużonych podczas walk z III Rzeszą. To między innymi dzięki skuteczności polskich pilotów udało się wygrać kluczowe bitwy w trakcie II Wojny Światowej. Dzięki sprzymierzeniu się z brytyjskimi siłami Europie udało się odeprzeć atak wrogich wojsk i wygrać wojnę, dzięki czemu między innymi Polska odzyskała niepodległość. 

Święto Dywizjonu 303 odbywa się co roku 1 września. Wiele osób nadal pamięta o bohaterskich czynach polskich pilotów, którzy wsławili się podczas walk o niepodległość. Na podstawie ich dokonań powstała nawet książka, która pozostaje obowiązkową pozycją na liście lektur szkolnych.