Innowacyjne systemy RCP

Coraz więcej firm i instytucji państwowych korzysta z nowoczesnych systemów ułatwiających zarządzanie zasobami ludzkimi oraz organizację czasu pracy. Systemy umożliwiają kontrolę osób zdalnie pracujących, a także przebywających na terenie dużych obiektów i hal produkcyjnych. Są nowoczesnym i wygodnym rozwiązaniem dla osób nadzorujących pracę innych.

Korzyści płynące z systemów rejestracji czasu pracy

system rcpPrzynoszą wiele korzyści i szybki dostęp do danych dotyczących poszczególnych pracowników. Nowoczesny system RCP w pełni monitoruje czas pracy personelu i pozwala zarządzać czasem pracy poszczególnych osób. Dodatkowo umożliwia tworzenie raportów informujących o wszelkich zdarzeniach dotyczących pracowników i użytkowników. Systemy działają w oparciu o oprogramowania stosowane w firmach i instytucjach, są zsynchronizowane z działem kadr i ochrony. Mogą być dopasowane do indywidualnych potrzeb firmy. Użytkownicy i pomieszczenia zostają wyposażone w odpowiednie narzędzia umożliwiające kontrolę przemieszczania i dostępu do poszczególnych jednostek. Dodatkowo rejestrowane są wszelkie zdarzenia takie jak wejścia i wyjścia, spóźnienia i nieobecności. Systemy działają w oparciu o przepisy ustawodawcze, a także inspekcji pracy i regulaminów obowiązujących na terenie zakładu pracy. Nowoczesne systemy wyposażone są w biometryczne systemy zabezpieczeń dające wysoki poziom kontroli i weryfikacji. W ostatnich latach systemy kontroli coraz częściej stosowane są również w instytucjach państwowych i szkolnictwie.

Dają wiele możliwości, a ich funkcjonalność wpływa na wysoki poziom bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Prowadzenie ewidencji obecności dzieci w przedszkolu umożliwia łatwe rozliczanie kosztów związanych z wyżywieniem czy dodatkowymi zajęciami. Program oblicza czas spędzony w przedszkolu, zapisuje wszelkiej nieobecności i spóźnienia, a dodatkowo może również obsługiwać rejestracją czasu pracy personelu w placówkach oświatowych. Może być sprzężony z systemem kontroli dostępu do obiektu i dodatkowo zabezpieczyć przed przedostaniem się niepowołanych osób na teren instytucji.