Jak uchronić firmę przed pożarem?

Przepisy o ochronie przeciwpożarowej nakładają na pracodawców oraz właścicieli lub zarządców budynków liczne obowiązki związane z bezpieczeństwem pożarowym. Niedopełnienie ich będzie dla nich skutkowało nałożeniem nań kar finansowych, a w przypadku pożaru może być nawet zagrożone karą ograniczenia lub pozbawienia wolności. Dlatego ważne jest, aby dobrze się przed tym zabezpieczyć.

Kiedy warto zainteresować się audytem przeciwpożarowym?

audyt ppożPracodawca lub osoba odpowiedzialna za wypełnianie przepisów o ochronie przeciwpożarowej ma do swojej dyspozycji kilka narzędzi, aby upewnić się, że wywiązuje się ze swoich obowiązków należycie. Wszelkie zaniedbania i uchybienia w kwestii bezpieczeństwa mogą spotkać się z surową karą w razie kontroli przeprowadzonej przez uprawnione do tego organy. Najskuteczniejszym rozwiązaniem jest przeprowadzenie audytu przeciwpożarowego. Można to zlecić zewnętrznej firmie, rzeczoznawcy lub przeprowadzić go samemu. Taki audyt ppoż powinien być przeprowadzony starannie i szczegółowo. Należy skontrolować środki ochrony przeciwpożarowej, takie jak gaśnice, sprawdzić rozmieszczenie instrukcji i oznaczenie dróg ewakuacji, warto też sprawdzić rozmieszczenie apteczek oraz zadbać o ich prawidłowe wyposażenie. Prawidłowe przeprowadzenie audytu zagwarantuje skuteczną ochronę przeciwpożarową w firmie lub budynku, w którym zostanie on przeprowadzony, niezależnie od tego, czy wykonają go profesjonaliści, czy też właściciel firmy lub budynku zdecyduje się zrobić to we własnym zakresie.

Dobrze jest, kiedy audyt przeciwpożarowy przeprowadzany jest przynajmniej raz do roku, lub raz na dwa lata. Można dzięki temu zapobiec wielu nieszczęśliwym i przykrym sytuacjom, w których ludzie mogą stracić zdrowie lub życie, a także może zostać zniszczony kapitał firmy w postaci budynków, instalacji lub sprzętu. Poza tym może to uchronić firmę przed konsekwencjami finansowymi, które nie pozostaną bez znaczenia dla jej kondycji.