Jak uszczelnić izolowany taras?

Często spotykanym problemem podczas budowy tarasu jest jego nieszczelność. Dotyczy to przede wszystkim tarasów umiejscowionych nad kondygnacją budynku. Nieszczelność może być spowodowana różnymi czynnikami – źle położonymi płytkami, pęknięciami w powłoce uszczelniającej, powodującymi przesiąkanie deszczu, powodując pękanie betonu, wychładzanie budynku i pojawienie się niebezpiecznej dla zdrowia pleśni.

Szczelny taras? – izolacja to podstawa

izolacje uszczelnienia tarasuAby zapobiec szkodom powstałym wskutek deszczu, należy odpowiednio zaprojektować taras lub balkon tak, by był odpowiednio zabezpieczony przed deszczem. W tym celu należy bardzo dokładnie poprowadzić hydroizolację, zwracają uwagę na wszelkie newralgiczne miejsca, jak narożniki czy miejsca montażu barierki. Jeśli jednak problem dotyczy istniejącego obiektu, należy w pierwszej kolejności zwalczyć przyczynę przenikania wody do konstrukcji i zatrzymać jej penetrację przez podłogę betonową. Można w tym celu położyć nową, efektywną powłokę wodoszczelną na posadzkę balkonu, lub wykonać izolacje uszczelnienia tarasu pod nią. W celu uszczelnienia tarasu drugą metodą należy w pełni usunąć posadzkę i zastosować trwałe, wodoodporne pokrycie z syntetycznej lub bitumicznej folii. Na tak przygotowane podłoże należy wylać posadzkę betonową i na nowo ułożyć pokryciem z płytek. Drugą możliwością jest wylanie powłoki uszczelniającej na istniejącym pokryciu. Tak wykonana ochrona zapewnia długotrwałą ochronę. Powłoka jest elastyczna, nie pęka i jest odporna na ruch pieszy związany z eksploatacją.

Odpowiednie uszczelnienie i zaizolowanie tarasu chroni konstrukcję i jego elementy przed uszkodzeniem wskutek działania wilgoci. Dzięki odpowiedniej izolacji nie ma możliwości, by woda przedostawała się do budynku, tworząc niebezpieczne dla zdrowia wykwity pleśni i grzybów.