Na czym dokładnie polega diagnostyka maszyn

Zasadniczo diagnostyka uszkodzeń maszyn to dziedzina inżynierii mechanicznej związana z wyszukiwaniem usterek powstających w maszynach. Szczególnie dobrze rozwinięta jej część dotyczy w szczególności maszyn wirujących, jednego z najczęściej spotykanych typów urządzeń mechanicznych.

Diagnostyka maszyn wymaga dokładności

dokładna diagnostyka maszynAby zidentyfikować najbardziej prawdopodobne usterki prowadzące do awarii, stosuje się wiele metod gromadzenia danych, w tym monitorowanie drgań, obrazowanie termiczne, analizę cząstek oleju itp. Następnie dokładna diagnostyka maszyn obejmuje przetwarzanie danych przy użyciu metod takich jak analiza spektralna, analiza falkowa, transformacja falkowa, krótkoterminowe Transformacja Fouriera, ekspansja Gabora, rozkład Wignera-Ville’a (WVD), cepstrum, bispectrum, metoda korelacji, analiza spektralna o wysokiej rozdzielczości, analiza kształtu fali (w dziedzinie czasu, ponieważ analiza spektralna zwykle dotyczy tylko rozkładu częstotliwości, a nie informacji fazowych) i innych. Wyniki tej analizy są wykorzystywane w analizie pierwotnej przyczyny awarii w celu ustalenia pierwotnej przyczyny awarii. Na przykład, jeśli zostanie zdiagnozowane uszkodzenie łożyska, prawdopodobne jest, że samo łożysko nie zostało uszkodzone podczas instalacji, ale raczej w wyniku innego błędu instalacji (np. niewspółosiowości), który następnie doprowadził do uszkodzenia łożyska. Diagnozowanie uszkodzonego stanu łożyska nie jest wystarczające do celów precyzyjnej konserwacji. Przyczynę podstawową należy zidentyfikować i usunąć. Jeśli nie zostanie to zrobione, łożysko zamienne wkrótce się zużyje z tego samego powodu, a maszyna dozna większych szkód, pozostając niebezpieczna. 

Oczywiście przyczyna może być również widoczna w wyniku analizy spektralnej przeprowadzonej na etapie gromadzenia danych, ale nie zawsze tak jest.Najczęstszą techniką wykrywania uszkodzeń jest technika analizy czasowo-częstotliwościowej. W przypadku maszyny wirującej prędkość obrotowa maszyny (często określana jako RPM) nie jest stała, szczególnie nie podczas etapów rozruchu i wyłączania maszyny.