Popularność marki z agencją social media

Agencja PR ma za zadanie zastosowanie takich technik marketingowych, które mają na celu wypromowanie danej marki. Polem jej dziania są szeroko rozumiane media. Pozytywny wizerunek firmy, kształtowanie przychylnych opinii o firmie oraz odpowiednia reakcja na pojawiające się niekorzystne informacje o firmie.

Zarządzanie wizerunkiem firmy przez agencję social media

agencja social mediaAgencja PR oferuje przede wszystkim współpracę w kontaktach z prasą, telewizją, radiem czyli środkami masowego przekazu. Ma za zadanie tworzenie określonej założeniami marketingowymi tożsamości przedsiębiorstwa, budowanie pozytywnych stosunków z lokalnymi społecznościami. Bardzo często agencja PR czy też agencja social media, która promuje markę tworząc relacje z organami legislacyjnymi może mieć wpływ na przepisy i ustawy korzystnie wpływające na jej obszar działania związany z promocją danej marki, firmy czy branży. Oferta, którą agencja PR wykorzystuje w promocji, powinna obejmować również utrzymanie dobrych kontaktów z klientami firmy, a także współpracę z darczyńcami oraz organizacjami non-profit, jeśli firma potrzebuje wsparcia wolontariackiego, ewentualnie finansowego. Działania PR często ze zwykłymi działaniami marketingowymi, mającymi na celu tylko rozpowszechnianie informacji o marce i jej reklamę. Jednak agencja PR ma na celu zarządzanie wizerunkiem publicznym czyli tym jak firma jest ostrzegana oraz jej tożsamością czyli tym jaka jest.

PR to dbanie o otwartą komunikację pomiędzy instytucją, firmą czy marką a jej obecnymi i potencjalnymi klientami. Takie same funkcje spełni agencja social media, działając w środowisku internetowym na portalach społecznościowych.