Prawidłowe usuwanie azbestu

Azbest latami używany był w budownictwie. Wszyscy zachwalali jego odporność na warunki atmosferyczne i niezwykłą trwałość. Stosowany był wszędzie, a przez swoją dostępność i cenę wielu decydowało się na jego użycie. Jednak po latach okazało się, że azbest ma również swoje złe strony.

Jak unieszkodliwić azbest?

utylizacja azbestuPo latach azbest został poddany dogłębnym badaniom, wtedy też okazało się że jest to materiał bardzo szkodliwy wywołujący wiele chorób, w tym również tych nowotworowych. Z tego powodu wstrzymano stosowanie azbestu do produkcji materiałów budowlanych. Oprócz tego do 2032 roku właściciele budynków na których znajduje się eternit są zobligowani do jego usunięcia. Jednak usuwając eternit należy stosować się do określonych procedur. W żadnym wypadku nie możemy tego robić samodzielnie. Azbest najczęściej był używany do produkcji płyt cementowo-azbestowych stosowanych na pokrycia dachowe. Dlatego też największym problemem są właśnie dachy. Eternit umieszczany był na dachach budynków mieszkalnych oraz gospodarskich. Aktualnie do zdjęcia płyt wykwalifikowane są specjalne firmy, które zajmują się ściąganiem azbestu. Aby zachęcić ludzi do wymieniania poszycia dachowego utylizacja azbestu wykonywana jest przez gminy, które po otrzymaniu specjalnego wniosku odbierają odpowiednio zabezpieczone materiały zawierające azbest. Ma to pomóc w bezpiecznym usunięciu azbestu ze środowiska. Dzięki temu koszty utylizacji również nie obciążają właściciela, ale spoczywają na gminie. Prawidłowa utylizacja chroni zarówno ludzi jak i środowisko naturalne. Płyty eternitowe pylą i dostają się do dolnych dróg oddechowych co może prowadzić do groźnych chorób nowotworowych.

Odpowiednie utylizowanie materiałów niebezpiecznych dla zdrowia ludzkiego i środowiska jest niezwykle ważne i pomaga w ochronie ludzi oraz przyrody. Znając konsekwencje jakie niesie za sobą azbest należy z szczególnie dbać o bezpieczeństwo podczas unieszkodliwiania i utylizacji tego materiału.