Program „Prosument”

Przykre jest, że mała, rozproszona energetyka w Polsce praktycznie nie istnieje. Jednak mamy cień nadziei, że to się wkrótce zmieni, ponieważ Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchamia właśnie program Prosument Śląskie. Dzięki programowi będzie można uzyskać preferencyjny kredyt z dotacją na budowę mikroinstalacji do wytwarzania prądu, i to pokrywający nawet 100% kosztów inwestycji.

Prosument Śląskie

 

W ramach tego programu preferowane są stosunkowo niewielkie instalacje. Po przeczytaniu warunków programu widać, że chodzi o to, aby wspierać osoby wytwarzające prąd głównie na własne potrzeby. Specyfikacja programu określa, że moc zainstalowanych urządzeń może wynosić maksymalnie – 40 kW jeśli chodzi o panele fotowoltaiczne (PV), wiatraki, mikrokogeneracja (najczęściej generatory prądotwórcze napędzane silnikami spalinowymi)Prosument Śląskie i 300 kW jeśli chodzi o urządzenia do produkcji ciepła, czyli kotły na biomasę, pompy ciepła, kolektory słoneczne. Należy nadmienić, że moc zainstalowana to moc osiągana przez urządzenia w określonych normami technicznymi warunkach testowych, oczywiście moc uzyskiwana w praktyce może się od niej bardzo różnić a nawet przez większość czasu pracy będzie niższa. Szczególnie jeśli przychodzi nam na myśl fotowoltaika jest to dość oczywiste, bo intensywność promieniowania słonecznego zmienia się w bardzo szerokim zakresie, zarówno w cyklu rocznym, jak i dobowym. Podobnie zresztą jest w przypadku siłowni wiatrowych, wszystko zależy zaś od wiatru, a ten jest bardzo kapryśny. Aby dostać się do programu nie wystarczy mieć dom i chcieć założyć panele fotowoltaiczne lub wiatrak, Narodowy Fundusz postawił wiele warunków, z których najważniejsze jest to, że projekt musi być przygotowany przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi musi zawierać nie tylko parametry techniczne instalacji, ale też informację o spodziewanym efekcie ekologicznym. Ważne jest też aby moduły fotowoltaiczne lub mała elektrownia wiatrowa posiadały certyfikat zgodności z odpowiednimi normami technicznymi.