Rehabilitacja w skręceniu stawu skokowego

Skręcenie jest jednym z typowych urazów sportowych. Często dotyczy to kostki i nadgarstka, kolana lub ramienia. Staw zostaje zraniony, jeśli normalny zakres ruchu stawu zostanie przekroczony przez nadmierne rozciąganie, zginanie lub skręcanie. Jeśli idziemy drogą i spotykamy nierówność, nie trudno o skręcenie kostki. Nasilenie uszkodzenia stawu stawowego zależy od siły skręcenia, ale w każdym przypadku konieczne jest leczenie, czyli rehabilitacja.

Metoda rehabilitacji stawu skokowego

rehabilitacja KrakówJeśli staw zostanie poddany poważnemu urazowi, więzadła mogą się również rozerwać, a to jest przypadek najtrudniejszy powodujący nie tylko ból, ale i długotrwały brak zdolności chodzenia. Należy wówczas udać się do szpitala, ażeby zbadać staw i móc stosować zabiegi rehabilitacji. Skręcenie często występuje jako uraz łączony. Sporty o szybkim tempie, szczególnie te z nagłymi ruchami skoku, stwarzają wysokie ryzyko skręceń, szczególnie w okolicy kostki. Najbardziej typowym objawem zwichnięcia jest intensywny ból, który pojawia się natychmiast. Zwiększa się, gdy poruszony jest zraniony staw. Zwichnięcie wykazuje również wyraźny obrzęk dotkniętego stawu. Może również wystąpić siniak. Ażeby zminimalizować te skutki należy zastosować szybkie działania. Tym działaniem jest skuteczna rehabilitacja Kraków ma klinikę, w której leczone są takie kontuzje. tam od razu stosowana jest metoda REST oznaczająca: ucisk stawu skokowego, odpoczynek, elewację, czyli uniesienie go do góry oraz chłód – obłożenie stawu lodem. Wówczas zaraz po skręceniu można zminimalizować krwiaki, które spowalniać będą proces rehabilitacji.

Funkcja stawu po skręceniu jest ograniczona ze względu na zniekształcenie. Obciążenie jest nadal możliwe przy niewielkim zwichnięciu. Jednak w przypadku poważnego urazu, który wpływa również na torebkę stawową lub kości wokół stawu, zraniony staw nie jest już w stanie wytrzymać obciążenia. Wówczas należy udać się do lekarza rehabilitacji i zastosować odpowiednie leczenie fizykalne.