Rodzaje wag samochodowych.

Wagi samochodowe to nic innego jak wagi przystosowane do ważenia pojazdów. Są to zazwyczaj wagi stacjonarne zamontowane na stałe. Zazwyczaj montuje się je w miejscach, gdzie ważenie pojazdów odbywa się bardzo często.

wagaSą one głównie używane do sprawdzania wagi pojazdów ciężarowych w celu sprawdzenia jakie opłaty należy pobrać, obliczania ile towaru jest załadowane (czy nie została przekroczona dopuszczalna waga) a także do kontrolowania, czy dany pojazd spełnia warunki umożliwiające mu wjazd na dany odcinek drogi. Waga samochodowa występuje w kilku rodzajach. Wagi samochodowe możemy podzielić zarówno na rodzaj pomiaru, mobilność, ich budowę a także nawierzchnię. Jeśli chodzi o rodzaj pomiaru to wyróżniamy wagi elektroniczne, mechaniczne a także połączenie tych dwóch typów czyli wagi elektroniczno – mechaniczne. W przypadku kryterium mobilności możemy rozdzielić wagi stacjonarne (czyli takie, których położenie jest stałe) a także przenośne (czyli takie, które możemy przenosić z miejsca na miejsce, na przykład jeśli waga jest potrzebna w innym miejscu niż jest dotychczas). Wagi występują najazdowe a także zagłębione. Nawierzchnia wagi może mieć 3 rodzaje. Jest to nawierzchnia betonowa, stalowa, bądź połączenie tych dwóch nawierzchni czyli stalowo – betonowa. Wielkość wagi zależy od tego do ważenia jakiego rodzaju pojazdu będzie wykorzystywana. Są 3 kryteria wielkości wag. Pierwszy z nich to waga do ważenia samochodów osobowych o wadze do 15 ton, drugi to waga przeznaczona do ważenia pojazdów ciężarowych o masie od 40 do 60 ton a trzeci to waga przystosowana do długich pojazdów a także do pojazdów dwuczęściowych. Wagi platformowe używane są do ważenia pojazdów głównie w stacjach diagnostycznych i przeznaczone są w większości przypadków do pojazdów osobowych o niedużej masie (do kilku ton).

Jak widać pojęcie waga samochodowa to pojęcie bardzo rozbudowane. Należy pamiętać, że nie należy wykorzystywać wagi przystosowanej do samochodów osobowych do zważenia pojazdu ciężarowego, gdyż zostanie przekroczone dopuszczalne obciążenie i może dojść do uszkodzenia wagi.