Sposoby przechowywania żywności

Na jakość żywności ogromny wpływ ma też wilgotność powietrza, gdyż odgrywa dużą rolę w rozwoju mikroorganizmów. Sprzyja im także zawartość wilgoci w konkretnych produktach spożywczych. W warunkach niskiej wilgotności produkty tracą wilgoć, więc spada ich masa i jakość.

Systemy chłodnicze w przemyśle spożywczym

komora chłodniczaMożna więc wysnuć z tego wniosek, że w celu zapewnienia świeżości i dłuższego okresu trwałości artykułów spożywczych, trzeba utrzymać w pomieszczeniu takim jak komora chłodnicza określony poziom wilgotności w otaczającym powietrzu. Z kolei to pociąga za sobą konieczność utrzymania stałej temperatury, która może być w łatwy sposób zachwiana gdy otwarte są drzwi chłodnicze. Jednak oprócz odpowiedniej wartości wilgotności powietrza niebagatelny wpływ na jakość mrożonych bądź chłodzonych produktów spożywczych ma zapewniony przez systemy chłodnicze przepływ powietrza. Dobrą jakość powietrza w chłodni zapewnia odpowiedni szybkość jego wymiany czyli zastępowanie go świeżym, lecz jego natężenie wpływa także na chłodzenie, a co za tym idzie temperaturę w komorze chłodniczej, a szybkość jego przemieszczania oddziałuje na poziom wilgotności co w efekcie powoduje wysuszanie produktów. Przyspieszona utrata wody oznacza, że produkty będą cechować się niższą zawartością wilgoci co wymiernie wpłynie na ich jakość. Zatem kluczowe jest w tym momencie znalezienie kompromisu pomiędzy wymianą powietrza, temperaturą a wilgotnością, w celu utrzymania jak najlepszej jakości przez jak najdłuższy czasu.

Dużo zależy od tego z jakim produktem mamy do czynienia, gdyż powierzchnia niektórych z nich, jak na przykład sałat i grzybów sprzyja odwadnianiu, natomiast na przykład jabłek jest pod tym względem całkowicie odporna. Gdy uda nam się dopracować odpowiednie wartości do konkretnych produktów, to sukces w chłodnictwie mamy murowany.